Er det risikabelt å ta opp forbrukslån?

Forbrukslån kan friste med rask tilgang til akkurat de pengene vi trenger. Samtidig har vi alle hørt historiene om de som har gått i lånefellen. De som har tatt opp mer lån enn de kan betale, og ikke greier å bli gjeldfri. Er virkelig risikoen så stor som det kan høres ut? Er det eventuelt noe vi selv kan gjøre for å redusere denne risikoen?

Hva er forbrukslån?

Dette er et lån som er usikret. Du gir altså ikke banken pant i din eiendel eller bolig. Det er som regel lån på mellom 5 000 – 600 000, med nedbetalingstid som varierer mellom 1-5 år. Når man tar opp et usikret lån, er det mindre begrensinger hva du bruker pengene til. Alternativet til et usikret lån, er et lån med sikkerhet. Da stiller du eiendel som pant til banken. Dette kan eksempel være et boliglån.

Hvilken risiko har forbrukslån?

Det vil alltid være forskjellig fra person til person i forhold til hva som er risikabelt eller ikke. For noen er det en risiko hvis man kanskje må betale mer enn nødvendig. For andre vil det bare være risiko hvis man står i fare for betalingsanmerkninger.

Realiteten med forbrukslån er at de er generelt sett er dyre lån. De har høyere rente enn lån med sikkerhet. I tillegg kan de ofte ha høye gebyrer. Denne type lån har som regel en maksimal nedbetalingstid på fem år. Selv om lengre nedbetalingstid gir høyere totalkostnad, betyr det også større fleksibilitet. Dersom du får betalingsproblemer, har du altså mindre mulighet til å redusere månedskostnadene.

Det som er en reell risiko med forbrukslån, er at du ender opp med et svært dyrt lån. Ut fra dette er det også naturlig at det er en større risiko for betalingsproblemer. Greier man ikke å betale avdrag og renter, kan man ende opp med inkasso og betalingsanmerkninger. Sistnevnte vil hindre nye lån, og å kunne kjøpe tjenester som forsikring og mobilabonnement.
Alle lånetilbydere er pliktig til å utføre en kredittvurdering før de godkjenner lånesøknad. Da ser de blant annet på lønn, eksisterende gjeld og om du har betalingsanmerkninger. Vurderer de at du ikke er tilstrekkelig betalingsdyktig, avviser de din søknad.

Hva kan du selv gjøre for å redusere risikoen?

Heldigvis er det ting du selv kan gjøre for å redusere risikoen, både i forhold til at du tar opp et unødig dyrt lån, men også for å unngå betalingsproblemer.

 • Før du tar opp et forbrukslån er det viktig å sammenligne ulike lånetilbydere. Det er stor forskjell hvilken rente du kan få.
 • Pass på å sammenligne den effektive renten. Dette viser hva lånet faktisk vil koste, inkludert gebyr.
 • Søk gjerne lån hos mange ulike aktører. Dette er uforpliktende. Sammenlign tilbudene og velg det billigste.
 • Unngå mange smålån. Dette er de aller dyreste lånene.
 • Ta bare opp så mye lån som du trenger. Et større lån betyr høyere renteutgifter.
 • Ikke velg den lengste nedbetalingstiden. Da må du betale mer i renter og gebyrer. Velg den korteste nedbetalingstiden som du kan greie. Pass på å være realistisk. Ikke velg en så kort tid at du vil få problemer med månedskostnadene.
 • Vurder din egen økonomi. Ikke bare stol på banken sin kredittvurdering. Se på inntekt og utgifter. Er der realistisk rom for å betale avdrag og renter? Hvis ikke, så unngå å ta opp lånet.

Til slutt

Forbrukslån fører klart med seg en viss risiko. Da er det viktig at du gjør nødvendige vurderinger på forhånd. Ikke ta lett på beslutningen om å ta opp et lån av denne typen. Sørg selv for at du har økonomi til det, og at du ikke velger det dyreste lånet.

Er det mulig å få svar om lån på timen?

Med heldigitale løsninger for søknad om lån er det mulig å søke og få svar på lån på timen. Dette betyr ikke at du i alle tilfeller vil få svar på lånesøknaden en time etter at du sendte den inn. I noen tilfeller får du svare rett etter søknaden er sendt inn, spesielt når lånet blir avslått. I andre tilfeller kan det ta opptil 24 timer før lånesøknaden er behandlet.

Hvordan søke om lån på timen

For at bankene skal kunne behandle søknaden din om lån på timen må søknaden bli sendt digitalt. Dette kan du enkelt gjøre i nettbanken til din bank. Hvis du ønsker å få tilbud fra flere banker kan du søke om lån gjennom en lånemegler.

Uavhengig av om du søker hos en bank eller gjennom en lånemegler må du fylle inn den samme informasjonen. Du må ha med basis informasjon om deg selv, som navn, adresse, alder, telefonnummer og e-post adresse. For at bankene skal kunne innvilge lånet må du ha norsk telefonnummer. Du må også ha en tilknytning til Norge. Dette kan for eksempel være at du er registrert i folkeregisteret eller har jobbet og skattet til Norge de siste tre årene.

Videre må du få med all informasjon om inntekter, utgifter til å bo, om du har barn og hvor mye gjeld du har fra før. Din samlede årlige inntekt og hvor mye gjeld du har fra før påvirker hvor mye du kan få i nytt lån. Hovedregelen sier nemlig at en ikke kan ha mer enn fem ganger sin årlige inntekt i gjeld. Dette inkluderer også lånerammene på kredittkort.

Behandling og innvilgelse av lånesøknad

Når bankene har mottatt søknad om lån vil den bli behandlet ut i fra den informasjonen du har sendt inn. Gir du bankene tilgang til å innhente informasjon om din økonomi gjennom Skatteetaten og gjeldsregisteret går prosessen raskere. Er dette nok til å behandle søknaden vil det ta opptil 24 timer å få svar på søknaden.

I noen tilfeller ønsker banken mer informasjon om inntekt i form av lønnsslipp eller skattemeldingen. Dette kan være fordi du har økt inntekt i forhold til skattemeldingen som banken har tilgjengelig. I slike tilfeller vil prosessen ta lenger tid, og du kan ikke få innvilget lån på timen.

Før bankene kan innvilge lånet må de også gjennomføre en kredittsjekk. Dette er de lovpålagt, og det forlenger prosessen. Dette gjennomføres automatisk når du søker lån, og du får i ettertid en kopi av informasjonen som banken har fått. Om du har betalingsanmerkning eller pågående inkasso vil ikke lånet kunne innvilges da du ikke vil bestå kredittsjekken.

Utbetaling av lån på dagen

Når lånet blir innvilget må du godkjenne låneavtalen med BankID før lånet kan utbetales. Hvor lang tid du bruker på å signere låneavtalen og sende den i retur spiller selvfølgelig inn her. Des raskere du kan sende inn signert avtale, des fortere kan bankene utbetale lånet til din konto.

Når låneavtalen er signert og godkjent i banken sine systemer tar det opptil 3 dager før pengene står på oppgitt konto. Hvis du har søkt om og fått innvilget lån til refinansiering vil ikke pengene bli utbetalt til din konto. Banken betaler ut kravene du ønsker å refinansiere. Har du fått innvilget mer lån enn du har i krav som skal betales vil dette bli utbetalt til din konto.

Mulighetene for lån på timen

Hvilket lån og hvor mye lån du søker om vil også ha noe å si for hvor snart et lån kan behandles og utbetales. Et mindre lånebeløp med kort nedbetalingstid kan behandles raskere enn et større lån med lang nedbetalingstid. Hva lånet skal benyttes til vil også kunne påvirke behandlingstiden.

Søker du om for eksempel forbrukslån, smålån, mikrolån eller kredittkort med lavere lånesummer kan disse behandles raskere. Normal behandlingstid på lånesøknader ligger i dag på 24 timer, men lånene kan behandles i løpet av noen få minutter. Flere vil for eksempel oppleve å få avslag på søknaden ganske raskt etter innvilgelse. Dette baserer seg på informasjonen banken innhenter fra Skatteetaten og gjeldsregisteret. Er du uenig i avslaget kan du be om manuell gjennomgang av søknaden. Det vil da ta lengre tid å behandle søknaden.

Hvis du søker om lån til refinansiering av andre smålån og kreditter vil behandlingen av lånet ta noe lengre tid. Dette er fordi lånene behandles etter andre kriterier enn vanlige lån uten sikkerhet. Når du søker om lån til refinansiering kan ikke bankene innvilge et lån med mindre det er bedre vilkår og lånesummen ikke blir høyere sammenlignet med det du har i dag.

Oppsummering – er det mulig å få lån på timen?

I teorien er det mulig å få lån på timen, men det normale er å få svar i løpet av 24 timer. Dette på grunn av alle formelle kravene til innvilgelse av lån og retningslinjene som skal følges. Det tar tid å innhente informasjon om lønn og gjeld, det tar tid å kredittsjekke en person og det tar tid å registrere en signert låneavtale. Så selv om du skulle få svar på lån på timen vil ikke lånet være tilgjengelig på din konto før noen dager senere.

5 grunner til hvorfor ta opp lån uten sikkerhet

Er du litt usikker på om du bør ta opp forbrukslån?

 • Du slipper å ta lån i bolig eller annet du eier
 • Få penger rett inn på konto
 • Oversiktlig og fleksibel nedbetaling
 • Minimalt med dokumentasjon kreves
 • Du kan samle smålån

Som en kan se ovenfor, så er det grunner til å velge lån uten sikkerhet. Det er kanskje ikke for alle, men det kan være nyttig. Nedenfor kan du lese nettopp hvorfor.

1: Du slipper å belåne hus eller andre eiendeler

Et forbrukslån er et lån du kan få innvilget uten at du må stille sikkerhet i din bolig eller andre gjenstander av verdi som du eier. Dersom du skulle søke om et boliglån, vil boligen stå som sikkerhet, og risikoen vil dermed være mye mindre for banken. Et forbrukslån vil derfor ha høyere rente, så det kan være lurt å prioritere å nedbetale raskt. Jo fortere man betaler lånet tilbake, jo billigere vil det være.

2: Stor frihet, pengene rett på konto

Tar du opp et forbrukslån bryr ikke banken seg om hva du bruker pengene til. Det er helt opp til deg om du vil pusse opp huset eller reise på jordomseiling. Du kan bruke pengene på akkurat det som betyr mest for deg og realisere de planene eller drømmene du måtte ha. Hva du tenker å bruke pengene på har ingen betydning for om du får innvilget lånet eller ikke. Har du akutt behov for penger vil også et forbrukslån være et bedre og mindre kostbart valg enn for eksempel kredittkort. Men lag en plan på forhånd for når og hvordan nedbetalingen av lånet skal foregå slik at du vet at det er noe du vil klare å overholde.

3: Oversiktlig og fleksibel nedbetaling med lån uten sikkerhet

Velger du ett lån som har fleksibel nedbetalingstid, kan du selv velge fritt hvordan du betaler det ned. Det beste er dog å velge et lån med en fast nedbetalingsplan. Dette gjør det både enklere for deg og for banken. Du kan velge å betale minimumsbeløpet hver måned, eller så kan du betale mer en måned om du kan det. Lånet kan også innfris i sin helhet når som helst dersom du har mulighet og behov for det.

4: Minimalt med dokumentasjon kreves

For å få et lån uten sikkerhet, trenger du nesten ingen dokumentasjon. Du sender inn en søknad, og får som regel svar med en gang. Når du oppgir ditt personnummer, så finner aktørene selv all informasjonen de trenger. Ser de at du har en god økonomi og at du er god for beløpet, så kan du ha pengene på konto allerede innen noen få dager. Med andre ord, en god løsning dersom du har akutt behov for penger eller har et prosjekt som ikke kan vente. Dersom banken har behov for ytterligere opplysninger, vil de be deg om det. Men alt i alt er søknadsprosessen rask og mye mindre omfattende enn for eksempel boliglån eller refinansiering av boliglån.

5: Samle smålån

Har du flere smålån kan dette ofte bli unødvendig dyrt i lengden, og da vil det som regel lønne seg å samle alle sammen til ett enkelt forbrukslån. Det vil også være mye enklere for deg å holde oversikt dersom du har samlet alt av lån på ett sted og i en nettbank. De fleste låntilbydere har en ryddig og oversiktlig nettbank som gjør det forutsigbart og lett følge med på lånedetaljer, renter og nedbetalingsplan. Det kan være en fordel å søke om lån fra flere ulike utlånere slik at du kan sammenligne og velge det lånet med lavest rente, og du kan finne det lånet som passer deg og dine behov best.

Bør jeg ta opp lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet kan være en god løsning for mange. Du vet aldri når du kan trenge mere penger enn de du har spart opp. Dessuten er det ikke alle som har mulighet til å stille med sikkerhet når de låner.
Allikevel er ikke dette en ordning som passer alle like bra. For noen er det helt perfekt, mens andre får mer ut av et annet lån. Les deg opp på om lån uten sikkerhet er riktig for akkurat deg.

Hva menes med sikkerhet på lån?

Sikkerhet innebærer som regel at du stiller med noe verdifullt du eier. Dette kan være alt fra møbler og verdisaker til en bil eller leilighet. Om du ikke klarer å betale tilbake lånet, så kan banken selge dette.

Fordeler

Det finnes visse fordeler med denne type lån. Hadde det ikke vært tilfelle, så hadde ikke lån uten sikkerhet vært såpass populært.

Du trenger ikke risikere dyre eiendeler

Dette er et veldig stort pluss. Selv om du regner med å kunne betale tilbake når du tar opp lånet, så vet du aldri. Det er veldig surt å måtte gi fra deg møblementet eller bilen til banken. For personer som må gi fra seg hjemmet for å betale tilbake et lån, kan det bli veldig stressende. Dette bør du unngå for enhver pris, spesielt om du ikke bor alene.

Med et lån uten sikkerhet slipper du å tenke på dette, selv om det å betale i tide alltid er det beste.

Enklere prosess å få lån uten sikkerhet

Det blir noe enklere og raskere å ta opp et lån uten sikkerhet. Ikke alle verdifulle eiendeler har en satt pris alle kan være enige om. Ofte må en tredjepart undersøke dette nøye, og anslå en verdi. Kanskje lander de også på en sum som er lavere enn affeksjonsverdien din er. I tillegg skal alt dette dokumenteres og legges fram for banken.

Det kan derfor føles bedre å søke om lån uten sikkerhet. Da blander ikke banken seg opp i hva eiendelene dine er verdt. Det kan også være lettere for noen å få lån uten sikkerhet enn andre typer lån. Dette varierer fra bank til bank.

Ulemper

Dette er heller ikke en perfekt løsning for alle. Det er også visse ulemper ved lån uten sikkerhet. Du bør være oppmerksom på disse.

Høyere renter på lån uten sikkerhet

For å kompensere for at du ikke stiller med sikkerhet, setter banken ofte opp rentene. Det betyr at om du ikke betaler i tide, så betaler du mer enn ellers. Det føles kanskje ikke like dramatisk som å miste bilen eller hjemmet sitt, men du kan likevel ende opp med å drukne i renter.

Det er også verdt å sette seg inn hva nominell og effektiv rente innebærer, spesielt med et lån uten sikkerhet.

Strengere krav

I tillegg til høyere renter kan banken ville se nærmere på hvem du er. Har du for eksempel vært sen med tidligere betalinger? Da har du kanskje anmerkninger banken kan se. Har du en lav inntekt når du søker? Da kan banken være bekymret for at du ikke har råd til nedbetalingene.

Tar du opp lån uten sikkerhet er det lite banken kan gjøre om du ikke kan betale. Nettopp derfor vil de være ekstra sikre på at dette ikke skjer.

Kjenn din egen situasjon

Når alt kommer til alt, er det opp til deg. Skal du ta opp et stort lån for å kjøpe for eksempel hus? Vet du at sikkerhet bare blir en formalitet, og at du vil klare å betale? Da kan sikkerhet være veien å gå.

Har du behov for et middels lån og har ingen verdifulle eiendeler du vil risikere? Da kan lån uten sikkerhet være det beste for deg.