Er det risikabelt å ta opp forbrukslån?

Forbrukslån kan friste med rask tilgang til akkurat de pengene vi trenger. Samtidig har vi alle hørt historiene om de som har gått i lånefellen. De som har tatt opp mer lån enn de kan betale, og ikke greier å bli gjeldfri. Er virkelig risikoen så stor som det kan høres ut? Er det eventuelt noe vi selv kan gjøre for å redusere denne risikoen?

Hva er forbrukslån?

Dette er et lån som er usikret. Du gir altså ikke banken pant i din eiendel eller bolig. Det er som regel lån på mellom 5 000 – 600 000, med nedbetalingstid som varierer mellom 1-5 år. Når man tar opp et usikret lån, er det mindre begrensinger hva du bruker pengene til. Alternativet til et usikret lån, er et lån med sikkerhet. Da stiller du eiendel som pant til banken. Dette kan eksempel være et boliglån.

Hvilken risiko har forbrukslån?

Det vil alltid være forskjellig fra person til person i forhold til hva som er risikabelt eller ikke. For noen er det en risiko hvis man kanskje må betale mer enn nødvendig. For andre vil det bare være risiko hvis man står i fare for betalingsanmerkninger.

Realiteten med forbrukslån er at de er generelt sett er dyre lån. De har høyere rente enn lån med sikkerhet. I tillegg kan de ofte ha høye gebyrer. Denne type lån har som regel en maksimal nedbetalingstid på fem år. Selv om lengre nedbetalingstid gir høyere totalkostnad, betyr det også større fleksibilitet. Dersom du får betalingsproblemer, har du altså mindre mulighet til å redusere månedskostnadene.

Det som er en reell risiko med forbrukslån, er at du ender opp med et svært dyrt lån. Ut fra dette er det også naturlig at det er en større risiko for betalingsproblemer. Greier man ikke å betale avdrag og renter, kan man ende opp med inkasso og betalingsanmerkninger. Sistnevnte vil hindre nye lån, og å kunne kjøpe tjenester som forsikring og mobilabonnement.
Alle lånetilbydere er pliktig til å utføre en kredittvurdering før de godkjenner lånesøknad. Da ser de blant annet på lønn, eksisterende gjeld og om du har betalingsanmerkninger. Vurderer de at du ikke er tilstrekkelig betalingsdyktig, avviser de din søknad.

Hva kan du selv gjøre for å redusere risikoen?

Heldigvis er det ting du selv kan gjøre for å redusere risikoen, både i forhold til at du tar opp et unødig dyrt lån, men også for å unngå betalingsproblemer.

  • Før du tar opp et forbrukslån er det viktig å sammenligne ulike lånetilbydere. Det er stor forskjell hvilken rente du kan få.
  • Pass på å sammenligne den effektive renten. Dette viser hva lånet faktisk vil koste, inkludert gebyr.
  • Søk gjerne lån hos mange ulike aktører. Dette er uforpliktende. Sammenlign tilbudene og velg det billigste.
  • Unngå mange smålån. Dette er de aller dyreste lånene.
  • Ta bare opp så mye lån som du trenger. Et større lån betyr høyere renteutgifter.
  • Ikke velg den lengste nedbetalingstiden. Da må du betale mer i renter og gebyrer. Velg den korteste nedbetalingstiden som du kan greie. Pass på å være realistisk. Ikke velg en så kort tid at du vil få problemer med månedskostnadene.
  • Vurder din egen økonomi. Ikke bare stol på banken sin kredittvurdering. Se på inntekt og utgifter. Er der realistisk rom for å betale avdrag og renter? Hvis ikke, så unngå å ta opp lånet.

Til slutt

Forbrukslån fører klart med seg en viss risiko. Da er det viktig at du gjør nødvendige vurderinger på forhånd. Ikke ta lett på beslutningen om å ta opp et lån av denne typen. Sørg selv for at du har økonomi til det, og at du ikke velger det dyreste lånet.

Er det mulig å få svar om lån på timen?

Med heldigitale løsninger for søknad om lån er det mulig å søke og få svar på lån på timen. Dette betyr ikke at du i alle tilfeller vil få svar på lånesøknaden en time etter at du sendte den inn. I noen tilfeller får du svare rett etter søknaden er sendt inn, spesielt når lånet blir avslått. I andre tilfeller kan det ta opptil 24 timer før lånesøknaden er behandlet.

Hvordan søke om lån på timen

For at bankene skal kunne behandle søknaden din om lån på timen må søknaden bli sendt digitalt. Dette kan du enkelt gjøre i nettbanken til din bank. Hvis du ønsker å få tilbud fra flere banker kan du søke om lån gjennom en lånemegler.

Uavhengig av om du søker hos en bank eller gjennom en lånemegler må du fylle inn den samme informasjonen. Du må ha med basis informasjon om deg selv, som navn, adresse, alder, telefonnummer og e-post adresse. For at bankene skal kunne innvilge lånet må du ha norsk telefonnummer. Du må også ha en tilknytning til Norge. Dette kan for eksempel være at du er registrert i folkeregisteret eller har jobbet og skattet til Norge de siste tre årene.

Videre må du få med all informasjon om inntekter, utgifter til å bo, om du har barn og hvor mye gjeld du har fra før. Din samlede årlige inntekt og hvor mye gjeld du har fra før påvirker hvor mye du kan få i nytt lån. Hovedregelen sier nemlig at en ikke kan ha mer enn fem ganger sin årlige inntekt i gjeld. Dette inkluderer også lånerammene på kredittkort.

Behandling og innvilgelse av lånesøknad

Når bankene har mottatt søknad om lån vil den bli behandlet ut i fra den informasjonen du har sendt inn. Gir du bankene tilgang til å innhente informasjon om din økonomi gjennom Skatteetaten og gjeldsregisteret går prosessen raskere. Er dette nok til å behandle søknaden vil det ta opptil 24 timer å få svar på søknaden.

I noen tilfeller ønsker banken mer informasjon om inntekt i form av lønnsslipp eller skattemeldingen. Dette kan være fordi du har økt inntekt i forhold til skattemeldingen som banken har tilgjengelig. I slike tilfeller vil prosessen ta lenger tid, og du kan ikke få innvilget lån på timen.

Før bankene kan innvilge lånet må de også gjennomføre en kredittsjekk. Dette er de lovpålagt, og det forlenger prosessen. Dette gjennomføres automatisk når du søker lån, og du får i ettertid en kopi av informasjonen som banken har fått. Om du har betalingsanmerkning eller pågående inkasso vil ikke lånet kunne innvilges da du ikke vil bestå kredittsjekken.

Utbetaling av lån på dagen

Når lånet blir innvilget må du godkjenne låneavtalen med BankID før lånet kan utbetales. Hvor lang tid du bruker på å signere låneavtalen og sende den i retur spiller selvfølgelig inn her. Des raskere du kan sende inn signert avtale, des fortere kan bankene utbetale lånet til din konto.

Når låneavtalen er signert og godkjent i banken sine systemer tar det opptil 3 dager før pengene står på oppgitt konto. Hvis du har søkt om og fått innvilget lån til refinansiering vil ikke pengene bli utbetalt til din konto. Banken betaler ut kravene du ønsker å refinansiere. Har du fått innvilget mer lån enn du har i krav som skal betales vil dette bli utbetalt til din konto.

Mulighetene for lån på timen

Hvilket lån og hvor mye lån du søker om vil også ha noe å si for hvor snart et lån kan behandles og utbetales. Et mindre lånebeløp med kort nedbetalingstid kan behandles raskere enn et større lån med lang nedbetalingstid. Hva lånet skal benyttes til vil også kunne påvirke behandlingstiden.

Søker du om for eksempel forbrukslån, smålån, mikrolån eller kredittkort med lavere lånesummer kan disse behandles raskere. Normal behandlingstid på lånesøknader ligger i dag på 24 timer, men lånene kan behandles i løpet av noen få minutter. Flere vil for eksempel oppleve å få avslag på søknaden ganske raskt etter innvilgelse. Dette baserer seg på informasjonen banken innhenter fra Skatteetaten og gjeldsregisteret. Er du uenig i avslaget kan du be om manuell gjennomgang av søknaden. Det vil da ta lengre tid å behandle søknaden.

Hvis du søker om lån til refinansiering av andre smålån og kreditter vil behandlingen av lånet ta noe lengre tid. Dette er fordi lånene behandles etter andre kriterier enn vanlige lån uten sikkerhet. Når du søker om lån til refinansiering kan ikke bankene innvilge et lån med mindre det er bedre vilkår og lånesummen ikke blir høyere sammenlignet med det du har i dag.

Oppsummering – er det mulig å få lån på timen?

I teorien er det mulig å få lån på timen, men det normale er å få svar i løpet av 24 timer. Dette på grunn av alle formelle kravene til innvilgelse av lån og retningslinjene som skal følges. Det tar tid å innhente informasjon om lønn og gjeld, det tar tid å kredittsjekke en person og det tar tid å registrere en signert låneavtale. Så selv om du skulle få svar på lån på timen vil ikke lånet være tilgjengelig på din konto før noen dager senere.